Untitled design (1)

Pozivamo Vas!

NIS a.d. Novi Sad i Realty Manager pozivaju sve zainteresovane da učestvuju u aukciji nepokretnosti, u organizaciji NIS a.d.

Aukcija će biti održana 17.06.2022. u 10h. 

Na aukciji mogu da učestvuju domaća i strana pravna lica, nezavisno od pravne forme, preduzetnici i fizička lica, koji su ispunili uslove za učešće na aukciji propisane pravilnikom. Strana fizička ili pravna lica mogu učestvovati u aukciji ukoliko ispunjavaju sve uslove propisane zakonskim i podzakonskim aktima Republike Srbije.
Za više informacija kontaktirajte nas!


Predmeti aukcije