Nisi u mogućnosti da se baviš izdavanjem svoje nekretnine ili jednostavno želiš predah?

Oslobodi svoje vreme, mi smo tu za tebe, partneri, ne agenti.

Realty Manager može upravljati izdavanjem tvoje nekretnine i umesto tebe brinuti o izdavanju faktura, naplati zakupa, režijskih troškova i drugo. Kao proaktivni zakupodavac može voditi računa da se nekretnina koristi u domaćinskom duhu, a može i organizovati sve popravke, u skladu sa obavezama zakupodavca za vreme trajanja izdavanja.
U slučaju korišćenja ove usluge, zakupodavci ne plaćaju komisiju za izdavanje objekta, a u slučaju promene zakupca, Realty Manager bez dodatnih troškova i napora za zakupodavca pristupa izdavanju nekretnine.
 
Cenovnik upravljanja: 5% iznosa mesečne rente + PDV (Min. 1 god) / mesečno
 
  • Svi troškovi popravki kvarova idu na teret zakupodavca i rade se isključivo nakon odobrenja;
  • Realty Manager ne preuzima rizik od nemogućnosti naplate zakupnine, niti režijskih troškova, ali preuzima obavezu momentalnog informisanja zakupodavca u slučaju docnje, te, uz saglasnost, aktivira zaštitne mehanizme iz ugovora o zakupu;
  •  U slučaju nedomaćinskog korišćenja nekretnine, Realty Manager, u skladu sa ugovornim pravima zakupodavca, uz saglasnost, pristupa zaštiti prava zakupodavca i aktivira sve ugovorom predviđene mehanizme.